Arrel

Arrel es una escultura realitzada amb acer

Arrel

Arrel es una escultura realitzada amb acer

Arrel

Arrel es una escultura realitzada amb acer

Arrel

Arrel es una escultura realitzada amb acer